Anket

Web Sitemize Giriş Sebebiniz Nedir?


KURUCULAR KURULU

...
...
...

 

 1. Ahmet KÖKSAL
 2. Sıtkı ÇINAR
 3. Ergün SUBAŞI
 4. Gülcan ÇOPUROĞLU
 5. Cemile Nakış KARAMAĞARALI
 6. Cezmi ERGEZEN
 7. Muzaffer SAYIN
 8. Abdurrahim ALTINTAŞ
 9. Tuna ÖKTEM
 10. Nadir GÜNTANIR
 11. Yalçın SÜSLÜ
 12. Şahin AZAP
 13. Erbabi BAYINDIR
 14. Adnan AYBER
 15. Taner YILDIRIM
 16. Hüseyin ERİŞ
 17. Necat ÜLGEN
 18. Arif KOCA
 19. Ahmet Hamdi KOCA
 20. Necmi KOCA
 21. Bekir KÖKSAL
 22. İbrahim Halil ORAL
 23. Atilla BİLGİÇ
 24. Mehmet ENSARİ
 25. Tahsin ÖZTÜRK
 26. Azmi ERGEZEN
 27. Fevzi AKGÜN
 28. Eda GEZEN
 29. Gülgün SUBAŞI
 30. Feyzullah TEKİN
 31. Rıfkı GÜVENER
 32. Şerif KANIK
 33. Yunus ENSARİ
 34. Cemal ARSLAN
 35. Tülay AKIN
 36. Vedat ŞEREFOĞLU
 37. Sadullah SAYIN
 38. Alparslan DOĞAN
 39. Sabahattin NALBANT
 40. Enver ORAL
 41. Nejdet BABAHANOĞLU
 42. Cahit ÖZTÜRK
 43. Suat Hayri AKA
 44. Fuat AKSÜT
 45. Ahmet ALPTEKİN
 46. Serdar SÜMER
 47. Bekir AKDEMİR
 48. Adnan KOCA
 49. Yıldırım AYDOĞAN
 50. Cemal BAYRAMOĞLU
 51. Hanifi TARHAN
 52. Selçuk AZAP
 53. Şahin ÖZYURT
 54. Abdulalim Mümtaz ÇOBAN
 55. Nazif KOCA
 56. Ejder GÜLBAHAR
 57. Necat DEMİRDEN
 58. Bilal DEVECİ
 59. Ömer TATLISU
 60. Sinan ŞARKBÜLBÜLÜ
 61. Bekir KALENDER
 62. Nafiz DENİZ
 63. Savaş BİLDİRİCİ
 64. Güler DURMUŞOĞLU
 65. Alpaslan AZAPAĞASI
 66. Mehmet NALBANTOĞLU
 67. Mesrur KOCA
 68. Cemal YILMAZ
 69. Nihat AKIŞIK
 70. Coşkun KOCA
 71. Şahin ŞEREFOĞLU
 72. Nevzat AZAP
 73. Murat GÜRBÜZ
 74. Selami AYDOĞAN
 75. Şükrü DÜĞÜN
 76. Kerem EREN
 77. Ufuk GÜNAY
 78. Bayram ÇARDAK
 79. Ülkü KADİRİOĞLU
 80. Halil ERTEKİN

Vizyon:

Türkiye de yaşayan Ahlat'lı işadamları  arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan profesyonel bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek.

 

Misyon:

Türkiye de yaşayan Ahlat'lı işadamları  arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirerek, üyelerimiz ile birlikte , Ahlatlı gençlerimize Burs vermek, Ahlat'ın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına destek olmak’tır.

 
 

Ziyaretçi Defteri

 

Ziyaretçi Defteri

Dost Siteler

 
Dost Siteler

 

İletişim

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün44
mod_vvisit_counterDün145
mod_vvisit_counterBu Hafta1173
mod_vvisit_counterGeçen Hafta254
mod_vvisit_counterBu Ay1173
mod_vvisit_counterGeçen Ay2449
mod_vvisit_counterTüm Gün1099699

Reklam Alanı

 

ahlatvakfi@hotmail.com

 

Taahhütname Örneği

A K E V

AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

   BURS TAAHHÜTNAMESİ

BURS ALAN ÖĞRENCİNİN NÜFUS VE OKUL BİLGİLERİ

 

T.C.Kimlik No:

Doğum Yeri    :

Soyadı     :

Doğum Tarihi :

Adı            :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

Baba Adı :

İl:

İlçe :

 

 

Ana Adı   :

 

Mahalle-Köy :

 

 

Cilt No :

Aile Sıra No:

Sıra No:

Üniversitesi :

 

Bölüm  :

 

 

Fakülte veya Yüksekokul :

 

Sınıf :

 

Ailesinin Oturduğu Ev Adresi:

 

 

Devamlı Yazışmalar İçin İkametgah Adresi:

 

 

         

 

            Ben, ………………………………………………………... Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfından öğrenim süresi boyunca aldığım burs karşılığında aşağıdaki maddeleri şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

 

Madde I- ÖĞRENİM SIRASINDA :

1)     Kendi isteğim ile öğrenimimi bıraktığım,

2)     Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfının izni dışında bölümümü değiştirdiğim,

3)     Okumakta olduğum fakülte veya yüksek okuldan yönetmelikle kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya başka sebeplerle ayrıldığım,

4)     Kanun  tüzük  yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı sebeplerle sertifika alamadığım veya devamsızlığım yahut cezalı bulunmam sebebiyle derse girmediğim veya girip başaramadığım ve diploma alamadığım,

Takdirde, bursumun tamamen kesilmesini ve Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfının benim için yapmış olduğu bütün masrafların her biri için tediye ve sarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydıyla) tahakkuk ettirilecek kanuni faizi ve diğer kanuni ödemeleriyle birlikte, Vakıf emrine, herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın peşinen veya Vakıf’ça uygun görülecek taksitlerle ödeyeceğimi beyan ederim.

 

 

 

Madde II- ÖĞRENİMİ BİTİRDİKTEN SONRA :

            Öğrenimimi ikmal ettiğim tarihten itibaren en çok üç yıl sonunda aşağıdaki şartlardan herhangi birini kendi irademle kabul ve taahhüt ediyorum.

1)     Bir öğrenciye Vakfın o yıl verdiği burs miktarı kadar ödeme yapmayı,

(toplam burs aldığım ay sayısı kadar)

2)     Bir öğrenciye Vakfın o yıl verdiği burs miktarının ½’si kadar ödeme yapmayı,

(toplam burs aldığım ay sayısının iki katı kadar)

Veya;

3)     Vakfın öğrenim süresince tarafıma senet karşılığında yapılan burs ödemelerinin tamamını ödemeyi,

4)     Bu taahhütnamenin 2. maddesinin 1 ve 2 fıkralarında yazılı şekillerden birini ifa etmediğim veya edemediğim takdirde, Vakıf tarafından bana her yıl ödenen burs tutarları karşılığında Vakfa vereceğim borç senetlerini borçlu ve müteselsil kefiller olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğimizi beyan ederiz.

 

Madde III- Bu taahhütnameden doğacak borç ve hesaplar için Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfının defterlerinin muteber ve makbul olduğunu, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 287. maddesi gereğince esas ve tek delil olarak kabul ettiğimi, başkaca delil aranmayacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

Madde IV- Bu taahhütnamede yazılı hususlar hakkında uyuşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduklarını kabul ederim.

 

Madde V- Bu taahhütname ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için adresim …………………………………………………………………….…….……………. dir. Adresimde yapacağım değişiklikleri iadeli taahhütlü mektupla ve derhal Vakfa bildirmeyi, bildirmediğim takdirde yukarıdaki adresime yapılacak tebligatların geçerli bulunduğunu tebligat dönse dahi tarafıma tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ederim.

            Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfının nam ve hesabına öğrenim yapmak üzere yukarıdaki taahhütnameyi okuyarak sözkonusu hükümlerini aynen kabul ettiğimizi ve mezkur taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden mes’ul olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

   Burs Alan Öğrenci                     Müteselsil KEFİL                              Müteselsil  KEFİL

(Adı Soyadı ve Adres-Tlf)        (Memur-Sigortalı-Bağkur)               (Memur-Sigortalı-Bağkur)          

                                                 (Adı Soyadı ve Adres-Tlf.)               (Adı Soyadı ve Adres-Tlf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanzim Yeri         Tanzim Tarihi        Ödeme Tarihi       Türk Lirası          Numara

 

……………          ……………..         ……………..        …………                  ……..

 

 

İşbu emre muharrer senedimiz mukabilinde  …………………………..….…tarihinde AHLAT KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI’na   veyahut   emrühavalesine yukarıdaki yazılı yalnız ……………………………………TL. ödeyeceğimizi, bedelini nakit burs olarak aldığımızı, işbu senedin icraya intikalinde %20 avukat ücreti ile birlikte ödemeyi şimdiden müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak kabul ve taahhüt ettiğimizi, ihtilaf vukuunda Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetini şimdiden kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

ÖDEYECEK BORÇLULAR                                                                       İMZA       

                                                                

İsim    : ……………………………………………………..

Adres : ……………………………………………………...                 ………………..

 

T.C. Kimlik No :

 

Müteselsil kefil

 

İsim    : ……………………………………………………….

Adres : ………………………………………………………..              ………………..

 

T.C. Kimlik No:

 

Müteselsil kefil

 

İsim    : ……………………………………………………….

Adres : …………………………………………………………             ……………….

 

T.C. Kimlik No :