Burslar

Açıklama:

Vakfımız  her  yıl başarılı ve eğitimi sürdürmek için maddi desteğe ihtiyacı olup anne yada babası Ahlat’lı olan fakülte ve yüksek okul  öğrencilerine  burs vermektedir.
Vereceğimiz burs karşılıklı olup, burs ödemesi yaptığımız öğrenci okulunun normal  süresinin bittiği tarihten itibaren, en çok 3 yıl geçtikten sonra geri ödenmek koşulu  ile verilmektedir.
Burs talebinde bulunan öğrenciler, Online Burs Başvuru Formunu doldurduktan sonra gerekli belgeleri  en geç 25 EYLÜL 2019 tarihine kadar info@ahlatvakfi.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Vakfımıza burs başvurusu yapan öğrencilerin durumları Vakıf  Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek olup, kazanan öğrencilere SMS ile bildirilecektir. Burslar 8 ay (Kasım-Haziran) süre ile ödenir.


Gerekli Evraklar:

Burs Müracaatında İstenilen belgeler:

1- Online Başvuru Formu için lütfen linki tıklayınız. https://forms.gle/rA2WVKePaVkmageK6

2- Vesikalık fotoğraf.(2 Adet) Dijital ortamda mail olarak gönderilecektir.
3- İkametgah belgesi.(E-Devlet alınabilir) Dijital ortamda mail olarak gönderilecektir.

4- Öğrenci belgesi. (Aslı veya onaylı fotokopisi) Burs kazananlar her yıl yenisi gönderecek.(E-Devlet alınabilir) Dijital ortamda mail olarak gönderilecektir.

5-  Nüfus cüzdan sureti. (Nüfus cüzdanında Ahlat İlçesi yazılı olmayanlar, vukuatlı nüfus kayıt örneği gönderecek) Dijital ortamda mail olarak gönderilecektir.


Burs almaya hak kazandıktan sonra istenilecek belgeler:


1- Ziraat Bankası Hesap No (Şube adı, Şube kodu ve IBAN  belirtilecek) Dijital ortamda mail olarak gönderilecektir.
2- Taahhütname Taahhütname Örneği için lütfen tıklayınız

Başvuru Formu ve Taahhütname Örneği için lütfen tıklayınız

Mail: info@ahlatvakfi.org.tr